Szkoła
Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Siemianicach!
Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Siemianicach!
Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Siemianicach!

Wydarzenia

Szkolny sport

Nauka

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Projekty i akcje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

Zasady przetwarzania danych osobowych uczniów/opiekunów prawnych/rodziców

 

Administrator danych osobowych.                                                                                                                                                    

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zespół Szkół w Siemianicach reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie:
 2. przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. telefonicznie: ,

Inspektor ochrony danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Bartela może się Pani/Pan z nim skontaktować przez adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub w sekretariacie szkoły.

Cel i podstawy przetwarzania.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się̨ będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt A- F RODO1:

 1. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań́ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z:
 • Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów,
 • Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO1,
 1. dane osobowe ucznia o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO1,
 2. dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią̨ na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO1
 3. wizerunek oraz osiągniecia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę̨ w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO1,
 4. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń́ związanych z zawartą umową (windykacja należności i prowadzenie postepowań sadowych, a następnie egzekucyjnych) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO1,
 5. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna - w celu zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się̨ w związku z jej realizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO1;
 6. dane osobowe pozyskane w wyniku obsługi korespondencji mailowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO1 przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi pisma kierowane z wykorzystaniem adresu mailowego.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ubezpieczyciel na podstawie zgłoszenia szkody, firma informatycznej dostarczającej usługę e-dziennika na podstawie umowy powierzenia danych.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez czas trwania procesu edukacji, a po tym czasie zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:                                                                                                                                                                 

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się̨ na podstawie zgody, posiada Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest wymogiem  ustawowym, a w przypadku danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne.

………………………………………………………..

Administrator danych osobowych

aktualizacja: 14.01.2019 r.

Ogłoszenia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Procedury związane z COVID-19

Pedagog szkolny

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Filmy

film

Technika

technika

Historia

historia

J.polski

j.polski

Chemia

chemia

WOS

wiedza o spoleczenstwie