Uczeń na medal

Wydarzenia

Szkolny sport

Nauka

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Projekty i akcje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

UCZEŃ NA MEDAL 

TYTUŁ  „UCZEŃ NA MEDAL” PRZYZNAWANY JEST DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO - PO I PÓŁROCZU I NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO.

ZACHOWANIE

I. Uczeń godnie reprezentuje klasę i szkołę:

1. Bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

2. Kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych.

3. Wykazuje inicjatywę, współpracuje przy organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.

II. Postawa ucznia jest przykładem dla innych:

1. Jest prawdomówny i uczciwy.

2. Przestrzega zasad kultury słowa i zachowania.

3. Odznacza się kulturą dyskusji, zabiera głos w odpowiednim momencie.

4. Przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.

III. Uczeń jest obowiązkowy:

1. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.

2. Sumiennie pracuje i pilnie zdobywa wiedzę w szkole i w domu.

3. Jest zawsze przygotowany do zajęć.

IV. Kontakty z rówieśnikami:

1. Uczeń zgodnie współdziała w grupie i ma poczucie współodpowiedzialności za nią.

2. Prawidłowo reaguje w sytuacjach trudnych, nietypowych, wymagających szybkiego myślenia i działania.

3. Jest otwarty na potrzeby innych.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

I. Uczeń biegle korzysta za zdobytych wiadomości.

II. Twórczo rozwiązuje problemy.

III. Doskonale sobie radzi w nowych sytuacjach wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

IV. Proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązywanie problemów i zadań.

Ogłoszenia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Procedury związane z COVID-19

Pedagog szkolny

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Filmy

film

Technika

technika

Historia

historia

J.polski

j.polski

Chemia

chemia

WOS

wiedza o spoleczenstwie